Fiske med Neko Rig

Fiske med Neko rig är ytterligare ett effektivt alternativ när abborren är trög och vägrar bita.

Vad är Neko rig?

Neko rig är egentligen en Wacky rig med en vikt fäst i betet. Vikten gör att betet sjunker snabbare och går att fiska djupare. Det betyder en något snabbare presentation som också gör det effektivare att fiska öppna ytor. Neko rig har också många likheter med Ned rig. Man kan använda i stort sett samma beten och viktens placering gör att presentationen blir ungefär densamma.

Hur man riggar en Neko rig

En Neko rig består av en mask eller nedjigg, Wacky-krok, o-ring och en vikt anpassad för ändamålet.

  1. Knyt fast kroken i fluorocarbon eller nylonlinan.
  2. Trä på en eller två o-ringar i mitten av betet. Det underlättar att använda ett Wacky tool.
  3. Fäst kroken i ringen och se till att den inte glider av. Ibland behövs flera o-ringar för att kroken och betet ska sitta kvar.
  4. Sätt fast vikten i betets ena ände. Det finns alltifrån nålvikter till varianter man skruvar fast.

Så fiskar man en Neko rig

Låt betet sjunka ner till botten och låt det sedan ligga kvar några sekunder. Lyft och ryck försiktigt med spötoppen några gånger för att få betet att röra sig. Ta sedan några vevtag och upprepa föregående steg.

Om du använder en lättare vikt kan din Neko rig fortfarande falla fritt i vattnet som en Wacky rig. När den sedan når botten kan du få betet att stå upprätt och uppföra på samma sätt som en Ned rig.

Tillbaka till blogg